Murexin

Részvételi és játékszabályzat

Murexin FM 60 Flex Fugázó nyereményjáték
Részvételi szabályzata

1. Szervező

A nyereményjáték szervezője a Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. cégjegyzékszám: 01-09-904125

2. Részvételi feltételek

A nyereményjátékon való részvételhez a szervező következő termékének megvásárlása szükséges:  FM 60 Flexfugázó
Kiszerelés: 4 kg (kizárólag a 4 kg-os kiszerelés vesz részt a játékban!)
Színek: white, grey, manhattan, silvergrey, camel, bahama
Az akciós termékek akciós matricával vannak ellátva.

A nyereményjátékon való részvétel feltétele továbbá nyereményjátékra történő regisztráció. A regisztráció kitöltéséhez a fent megnevezett valamely termékének csomagolásán található QR-kódot vásárlás után be kell szkennelni, vagy belépni és regisztrálni a www.nyeremenyjatek.murexinet.hu weboldalra.

Részvétel csak a részvételi határidő lejártáig lehetséges. A határidő után beérkezett pályázatokat a sorsolás során a szervező nem veszi figyelembe.

A részvételre olyan természetes személyek jogosultak, akik magyarországi lakhellyel rendelkeznek, és betöltötték a 18. életévüket.

A nyereményjáték résztvevői nem lehetnek a Murexin Kft. alkalmazottai, azok családtagjai és velük egy háztartásban élő személyek, illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködők, a Neosoft Kft. alkalmazottai és azok családtagjai.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon résztvevőket a nyereményjátékból, visszavonja vagy visszaigényelje a már odaítélt nyereményeket és pótnyerteseket jelöljön ki, amennyiben olyan megalapozott indokok állnak fenn, mint például

  • a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos manipulációk;
  • a részvételi feltételek megsértése;
  • a nyereményjátékon való részvétellel kapcsolatos valótlan adatok megadása.

3. A nyertesek meghatározása és a nevezési határidő

A nyereményjátékon való részvétel 2023. május 01. 00:00-tól 2023. szeptember 30. 23:59-ig lehetséges.
Ezen az időszakon belül áll fenn a lehetőség a nyereményjátékon való részvételre.

Sorsolás: 2023.10.05.
A nyerteseket a nyereményjáték szervezője véletlenszerű gépi sorsolással határozza meg az összes résztvevő közül.

4. Nyeremény

Az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki az összes jogosult résztvevő között:

1. díj: Hőlégballonos repülés két személyre  (Murexin Gemenc ballon egyesület közreműködésével)

2. díj: 1 db 65 colos TV

3.díj:  Tesztvezetés a Hungaroringen 1 fő részére

4.díj:  Grill szett

Kizárólag a regisztrált burkoló résztvevők között további nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1 db Rubimix Keverőgép
1 db lézeres szintező
5 db Murexin vízmérték
5 db Térdvédő
5 db Fugázó gumi

Résztvevőnként csak egy nyeremény érhető el.

A nyeremény más személyre nem ruházható át, készpénzre nem átváltható.
A nyeremény átvételének feltétele a vásárlást igazoló számla/blokk bemutatása
A terméken elhelyezett matricán szereplő nyeremény fotók kizárólag illusztrációk.

5. A nyertesek értesítése, a nyeremény átadása

A nyerteseket a szervező telefonon vagy e-mailben haladéktalanul értesíti a nyereményről.

Ha a nyertes a kétszeri felkérés után két héten belül nem jelentkezik, megszűnik a nyereményre való jogosultsága. Ebben az esetben a szervező jogosult a nyereményt a pótnyertes számára átruházni.

A nyereményeket hivatalos fényképes igazolvány és az eredeti pénztári blokk bemutatása mellett a szervező személyesen adja át, vagy szállítja ki a nyertes címére. A nyeremények szállításával kapcsolatban felmerülő költségeket a szervező viseli.

6. Felfüggesztési lehetőségek

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor, előzetes értesítés nélkül megszakítsa vagy lezárja. Ez különösen érvényes minden olyan indokra, amely megzavarná vagy megakadályozná a nyereményjáték tervszerű és a szabályzatnak megfelelő lebonyolítását.

7. Irányadó jog

A nyereményjátékra a magyar jog az irányadó. A jogi út kizárt.

8. Érvényességi záradék

Amennyiben a részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, a többi rendelkezés érvényessége változatlanul megmarad. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés jelentésének és céljának.

9. Egyebek

A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon a szervezőhöz (marketing@murexin.hu)

10. Adatvédelem

A nyereményjátékon való részvételhez személyes adatok (vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, születési idő) megadása szükséges.

A résztvevő garantálja, hogy az általa megadott személyes adatok, különösen vezeték- és keresztneve, e-mail címe, lakcíme helyes és a valóságnak megfelel.

A nyereményjátékon való részvétellel, annak lebonyolításával és a nyeremények átadásával összefüggésben a szervező felel a résztvevők fent említett személyes adatainak gyűjtéséért, tárolásáért, feldolgozásáért és felhasználásáért. A szervező jelen nyereményjáték céljaira és kizárólag saját üzleti promóciós céljaira kezeli a személyes adatokat.

Az adatokat a szervező csak a nyereményjáték lebonyolításához és feldolgozásához szükséges ideig tárolja, a törvényes megőrzési időszakok vagy a szervező fontos érdekeinek fenntartásával.

A szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a résztvevők személyes adatait nem adja tovább harmadik félnek.

További adatvédelmi információk bármikor megtekinthetők a https://www.murexin.hu/adatvedelem/ internetcímen.


Sok szerencsét és sikert kíván a MUREXIN csapata!

Részvételi és játékszabályzat letöltése